Privacy Statement

Ollie Zwitserlood verwerkt persoonsgegevens van haar klanten, prospects en andere contactpersonen. In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens Ollie Zwitserlood wanneer, waarom en op welke manier verwerkt.

Wanneer verzamelt Ollie Zwitserlood (persoons)gegevens?

Dit privacy statement is van toepassing op de verwerking van de door klanten, prospects en overige contactpersonen verstrekte persoonlijke informatie en data verkregen bij de aanvraag en het gebruik van mijn producten en bij een bezoek aan mijn website. Ollie Zwitserlood verzamelt ook gegevens wanneer je informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op haar website of op een andere manier met haar in contact treedt.

Welke (persoons)gegevens verwerkt Ollie Zwitserlood?

Ollie Zwitserlood verzamelt contactgegevens zoals naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens, gegevens met betrekking tot eerdere bestellingen. Als je gebruik maakt van e-mail om Ollie Zwitserlood een vraag te stellen heeft zij je contactgegevens en kan zij de inhoud van de berichten bewaren om je in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn.

In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan Ollie Zwitserlood, kan Ollie Zwitserlood aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van haar website.  Het betreft uitsluitend gegevens met betrekking tot jouw communicatie, niet de communicatie zelf.

Ollie Zwitserlood verzamelt ook gegevens over de door jou gebruikte apparatuur, zoals een unieke device ID, de versie van het besturingssysteem instellingen van het apparaat dat je gebruikt om onze website te bezoeken, alsmede gegevens over het gebruik van haar website, zoals het tijdstip waarop je de website bezoekt en de onderwerpen die je bekijkt.

Waarom verwerkt Ollie Zwitserlood (persoons)gegevens

Ollie Zwitserlood verwerkt persoonsgegevens om haar diensten te kunnen leveren. Zo slaat Ollie Zwitserlood gegevens op voor de financiële administratieve en het verwerken van bestellingen. Ook heeft Ollie Zwitserlood gegevens nodig bij het (kunnen) beantwoorden van vragen, het afhandelen van klachten en het verwerken van eventuele terugvorderingen. Na het plaatsen van een bestelling wordt een offerte- en factuurnummer gekoppeld aan jouw account.

Daarnaast bewaart Ollie Zwitserlood je IP-adres uit veiligheidsoverwegingen. Zo kan worden nagegaan vanaf welk IP-adres je haar website bezoekt. OllieZwitserlood slaat ook andere verkeers- en locatiegegevens op teneinde haar dienstverlening mogelijk te maken en/of administratief en financieel af te kunnen wikkelen.

Ollie Zwitserlood maakt geen gebruik van cookies op haar websites.

Derde ontvangers

Ollie Zwitserlood maakt gebruik van systemen of diensten van derde leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Alle derde leveranciers zijn gevestigd in Nederland. Deze partijen zijn gecertificeerd onder het EU-US Privacy Shield of daarmee bestaan contractuele afspraken over een passend niveau van beveiliging.

Ollie Zwitserlood verkoopt geen persoonsgegevens aan derde partijen.

Jouw rechten

Onder de AVG heeft iedereen een aantal rechten. Je kunt aan Ollie Zwitserlood het verzoek doen tot inzage in welke persoonsgegevens zij van jou verwerken. Ook wordt aangegeven hoe en waarom zij die gegevens verwerkt. Verwerkt Ollie Zwitserlood onjuiste of onvolledige gegevens, dan pas zij dit op jouw verzoek aan. Ook kan je een verzoek doen tot verwijdering. Het kan zijn dat Ollie Zwitserlood gehouden is de gegevens nog wel voor andere doeleinden (administratie, fiscale bewaarplicht) te verwerken. Indien je het vermoeden hebt dat ik jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken. Ook kan je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens voor marketingdoeleinden of overige doeleinden. Het recht op dataportabiliteit is nieuw onder de AVG. Je kunt Ollie Zwitserlood vragen om jouw persoonsgegevens over te (laten) dragen.

Heb je het idee dat Ollie Zwitserlood niet in overeenstemming met de privacywetgeving handelt? Of heb je opmerkingen of vragen, dan hoor zij dit uiteraard graag.

Beveiliging

Ollie Zwitserlood heeft passende technische en organisatorische maatregelen getroffen en beveiligt al haar gegevens (on)zichtbaar tegen misbruik en fraude. Ollie Zwitserlood maak bij het monitoren gebruik van diensten van derden.

Vragen

Als je vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement hoor Ollie Zwitserlood die natuurlijk graag. Laat het weten via info@olliezwitserlood.nl.

Wijziging van Privacy Statement..

Ollie Zwitserlood behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement.

 

Previous Page